PSİŞİK SALDIRILAR VE KARANLIK NEGATİF ENERJİLER

19 Eylül 2017

PSİŞİK SALDIRILAR VE KARANLIK NEGATİF ENERJİLER

Psişik Saldırılar ve Karanlık Negatif Enerjiler

Doğaüstü enerjilerin ve güçlerin manipülasyonu olarak tarif edilen psişik saldırılar , karanlık ve negatif enerjilerin bir insandan diğerine yöneltilmesi ile veya bu enerjilerin yoğunlaştığı bir yerde hissedilen enerjetik ve fiziksel rahatsızlıklar oluşturan bir varlık, yarım gelişmiş bir formpanse olabilir Bunlar, hissedenler üzerinde zararlı etkiler üretebilirler Günümüzde bu etkiler artmaktadır ancak, inanmayanlara ve buna dikkat yöneltmeyenlere etki etmezler şeklinde bir inanış yaygındır Bu doğru değildir Bizler her türlü enerjiden değişik biçimde etkileniriz

Voodu ve siyah büyü, cadılık enerjinin karanlık ve negatif yönde kullanılma örnekleridir Psişik saldırı, değişik türdeki negatif ve karanlık enerjilerin, varlıkların, ruhların harekete geçirilerek belli bir yöne, insanların enerjetik ve fiziksel bedenlerine , evlere, bölgelere farkında olarak veya olmayarak hatta insanlar tarafından kanalize edilmesidir Diğerleri, sadece niyetle, ceza verme amacıyla , içten zarar verme düşüncesinin geçirilmesiyle bile işlerler Bu saldırılar bazen titüel içeren teknikler, seremoniler, psişik güç kullanımı veya hepsinin karışımı ile bilinçli olarak uygulanabilirler

Güçlü ve sağlıklı bir auraya nüfuz etmek zordur Auralar, bastırılmış duygular, negatif duygular, düzenli ilaç kullanımı, uyuşturucular, hastalıklar sigara içme vb etkiler ile zayıflatılır her türlü hastalık önce aurada başlar bunu unutmayalım Parazit, kurt, metal, kimyasal vb zehirler aurayı ciddi olarak zayıflatırlar BU nedenle psişik saldırılardan korunabilmenin ilk yolu auranızı sağlıklı tutmanızdır Güçlü ve sağlıklı bir aura en etkili koruyucudur

Niyet ederek karanlık ve negatif enerjinin birine yönlendirilmesi psişik saldırıdır dedik Bu enerji hem insanı hem hayvanı fiziksel, duygusal, mental ve spritüel düzeyde etkiler

İnsanın düşüncesini,konuşmasını, isteklerini , hislerini ve davranışlarını etkileyen

ve varlıklar mevcuttur Bu tür varlıklar tarafından ele geçirilen insanlar tümüyle farklı bir kişiliğe bürünebilirler

Başka bir karanlık enerji örneği de negatif düşüncelerin yarattığı form panselerdir Olumsuz düşünce, kızgınlık, zarar verme isteği, kin, intikam duygusu, aşırı korku vb enerjiler bir negatif düşünce alanı oluştururlar ve bu tür düşünce formları bir insana yapışırsa, her alanda o kişiye sıkıntı, zorlamalar deneyimletirler

Bu varlıkların etkileri çok güçlü veya zayıf olabilir; bazen hastalıklar ile bu tür etkiler karıştırılabilirler Bizler farkına varmadan bu tür enerjileri kendimize çekebiliriz Kendimiz uzun süre kızgınlık, korku, intikam, nefret vb duyguları kendimizde barındırmışsak etrafa yaydığımız dalgalarla bu tür karanlık ve negatif enerjileri kendimize çekmiş olabiliriz Süreklilik arz eden negatif duygu ve düşüncelerin enerjileri,mıknatıs gibi dışarıdan da kendisine çektikleriyle beraber zamanla karanlık ve negatif varlıklara dönüşür

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı auramızı zayıflatarak bizleri bu tür karanlık ve negatif enerjilere açık hale getiren önemli etkenlerdir

Psişik Saldırı ve Karanlık Enerjilerin Semptomları

Bu semptomlar çok çeşitlidir ve hastalıklarla karıştırılabilirler

Karakterinin dışına çıkan davranışlar gösterme

Sebepsiz davranış değişikliği gösterme

Hafıza kaybı

Analitik düşünme zayıflığı, net olamama

Sebepsiz yorgunluk

Duygusal çekilme İçinin boşalması

Bedende kısmi donma hissi buz gibi olma

Düzenli olarak birinin sesini işitme

Sesler duyma

Karabasanların düzenli ve sıkça görülmesi

Tuhaf ve tekrarlayan kazalar

Gözetleniyor olma hissi

Belli bir odada yerde rahatsızlık duyma

Kendine güven kaybı

Ani enerji kaybı

Teşhis edilemeyen, açıklanamayan ani hastalıklar

Kimse yokken kendisine dokunulma, itilme hissi

Bir başkasının varlığını hissetme

Mali veya ilişkiler konularında ani ve mantıkdışı zorlukların ortay çıkması

Korkutan hayaller görme
Sebepsiz, ani depresyon, sürekli kötü şans vb

Vizyonlar, halisünasyonlar

Sebepsiz korku, kızgınlık ve üzüntü

Olumsuz obsesif düşünceler, arzular, fetiş vb…

Karanlık ve Negatif Enerjileri Nasıl Toplarız? Nasıl temizleniriz?

Olumsuz düşünceli, duygulu insanların olduğu herhangi bir yerde bu tür varlıkları toplayabiliriz uzun süre acı çekmiş insanların bulundukları ortamlarda bu acıların izleri durur, insan olmasa da buralardan da enerji toplayabilirsiniz İlaç, sigara, uyuşturucu benzeri maddeler aurada delik oluştururlar bu deliklerden karanlık varlıklar auraya ve sonrasında da bedene nüfuz ederler Olumsuz enerjinin yoğun olduğu ortamlarda özellikle dinlenen, gevşemiş insanlar bu enerjileri çekerler Antika eşyaların bulundukları yerlerde de bu durum sıkça yaşanır Eski eşyaların taşıdıkları enerjileri temizlemek kolay değildir

Cinsel ilişki sırasında o kişinin özünü kendi özünüzle karıştırırsınız iyisiyle kötüsüyle bu özleri alırsınız Kişinin taşıdığı olumsuz enerjiyi fiziksel sex yoluyla  kendi auranızın içine alırsınız Çok eşlilik kişiyi karanlık enerjilere daha açık hale getirir Kişi artık kendisi olamaz

Kendinizi korumak, temizlemek ve temiz kalmak için ne yapabilirsiniz?

Korunma ve ortam temizleme işini kendiniz yapabilirsiniz ancak bir varlıktan temizlenmek için bir enerji çalışması yapan kişiden yardım almanız gerekebilir

Günlük temizlenme ve korunma uygulaması yapmak önemlidir Kişi hem kendisini hem de uzun süre birlikte olduğu, içinde bulunduğu nesneleri, yerleri ve kişileri temizlemeli ve koruma çemberine almalıdır Özellikle kalabalık ortamlarda bulunanlar beraberlerinde bu tür enerjileri taşır ve yayarlar Bu enerjiler bir virüs gibi kendiliğinden yayılırlar ve hatta insanları hasta ederler…Günlük tütsü yakma yolu ile bu tür temizleme yapmak yararlıdır Kasıtlı kasıtsız yayılan negatif enerji tütsü yolu ile uzaklaştırılır

Bunun için bir yöntem sunmak gerekirse; On cm çapında bir kasenin dibine ısıdan korunması için, bir kaç cm kalınlığında kum doldurun İçine bir kaç yaprak adaçayı (white sage) koyun ve tüterek yanmasını sağlayın saplarından Bu dumanla elde edilen tütsüden yararlanın…BU dumanı başınızın üzerinden bir kaç kez geçirin, Evinizi tütsüleyecekseniz camları ve kapıları 3, 4 saat kapatın Bu duman karanlık enerji dokusunu çözer, dağıtır

Kendinizi temizlemeye niyet ettiğinizde ilk önce Dünya ana ile derin bir bağlantı kurun, gümüş bir kordon ile dünyanın merkezine bileklerinizden bağlanın Önce kendi gezegeninize derinden bağlanacak ondan sonra değişik boyutların enerjilerine kendinizi açacaksınız Niyet ile temizlik yapacaksanız öncelikle kendinizi bir koruma kalkanına almak zorundasınız, yoksa bir başkası üzerinde yapacağınız temizlik çalışmasında ile negatif enerjiyi, varlığı kendi üzerinize alabilirsiniz Niyetle çalışırken bir sandalyeye oturun, gözlerinizi kapatıp sevgi enerjileriyle sarılı olduğunuzu ve kendinizin bu sevgi enerjisinden geldiğinizi aklınızda bulundurun tamamen gevşeyin, diğer boyutların enerjilerine bağlanın ve evrenden korunma isteyin beyaz ışıktan bir koni oluşturun bu koni ile temizleme yapıldığında ayrışan varlık veya negatif enerjiyi evrene salacaksınız kendi adınızı veya çalıştığınız kişinin adını söyleyerek evrenden o kişiyi tüm negatif enerjilerden ve varlıklardan ayıklamasını isteyin, evrenden bu temizlemeyi yapmasını isteyin Evrenden ayrıştırılan negatif enerjiyi kimseye zarar vermeden, ışık konisi içine yerleştirerek koni aracılığıyla evrene aktarmasını isteyin Birkaç dakika bu düşünceyi ve koninin taşınması imgesini sabitleyin Sonra evrene teşekkür edin Bu çalışmanın en önemli bölümü diğer boyutların enerjileri ile bağlanmaktır Daha yukarı boyutların zeki enerjileri işe koşulabildiğinde sonuç alınır

Dua yolunu seçiyorsanız mutlaka diğer boyutlardan koruyucu melekleri,bu deneyimde size yardımcı olabilecek rehberleri çağırarak size rehberlik yapmalarını ve yardım etmelerini isteyin Korkmayın Derin nefes alma, tutma ve verme çalışmasıyla( 5 veya 7 nefeslik) önce kendinizi sakinleştirin ardından şu çalışmayı yapın Vücudunuzdan korkuyu salmak için önce vücudunuzdaki tüm korkuyu solar plexüse topladığınızı imgeleyin ve sonra yumuşak bir yastığın içine doldurun bu korkuyu…dışarıdan beyaz ışık huzmesi gönderin bu yastığa ve içindeki korkunun çözülüp dağıldığını imgeleyin sonra bu yastığın içindeki minicik parçacıkların bedeninizden dışarıya uçup gittiğini görün geriye dönün vücudunuzda kalan kırpıntıları da süpürün yastığın içinde hiçbir kırıntı kalmayana dek bun u yapın ve korkunuzun uzaklaşıp yok olduğunu hissedin, hafifleyin…

Kızgınlık, öfke, intikam duygularının size yönlendiğini düşündüğünüz durumlarda o kişi ile aranıza bir plexiglas korunma duvarı çekerek o kişiye sevgi göndermeye devam edin Bu saydam duvar tüm negatif enerjiyi emecek ve ne size ne de geriye yansıtmayacaktır sonra bu duvarı beyaz lazer ışığı ile un ufak edip negatif enerjinin çözülerek toprak tarafından emildiğini görün…

Kendinizi her gün evrenin sevgi enerjisiyle sarıp ayak baş parmağınızda enerjiyi bağlayın…hiçbir negatif bu sevgi kalkanını aşamasın …

Temizleme çalışmasından sonra çakraların yeniden dengelenmesi, auranın düzeltilmesi

Aura temizlemesinden sonra aurada delikler kalacaktır bu deliklerin taze enerji ile doldurulup, auranın güçlendirilmesi gerekmektedir Aynı zamanda çakraların da yeniden normal çalışma tempolarına ve büyüklüklerine getirilmesi gerekir Bu işlemler bitince, enerji ile çalışan kişi auranızı  mühürleyerek dış etkilere karşı sizi korumaya alır

Olumlamalar yoluyla güvende olduğunuzu, evren tarafından korunduğunuzu ve sevgi ile sarıldığınızı bilinçaltına ekmelisiniz Bu anlamı içeren olumlamaları tüm içtenliğinizle inanarak ve hissederek alçak sesle söylemelisiniz Yirmi bir gün süreyle sabah uyandığınız anda veya akşam uykuya dalarken yapacağınız olumlama çalışmaları gerçeğinizi değiştirecektir

Günlük Kendinizi Koruma Yolları

Auranızı adaçayı tütsüsüyle temizleyin
Başkalarına karşı sevecen olun, olumlu tavır içinde olun
Dünya anayla derinden bağlanın, topraklanın
Dua ve meditasyona zaman ayırın
Olumlamaları günlük yaşamınıza sokun
Diğer boyut enerjileriyle bağlanabiliyorsanız, niyet yoluyla kendinizi
Gergin ve korku dolu olduğun uzda derin nefes çalışmasıyla gevşeyin
Bir enerji çalışanından yardım isteyin
Mary Kurus (kısmi )

108. YILINDA PAVLİ PANAYIRI...

18 Eylül 2017

108. YILINDA PAVLİ PANAYIRI...

108. Yılında pavli panayırına her zamanki gibi sergi kurmaya devam ettik. Pavli Pehlivan köyün kısaltması oluyor. Halkı genelde POMAK kökenli. Eğlenceyi de yemeyi de çok severler. Bu panayıra her şehirden gelen olduğu gibi, yurtdışından da gelen çok. Bazı Almanyadaki vatandaşlarımızın da bu panayıra yıllık izinlerini denk getirdiğini duymuştum.
Bu görmüş olduğunuz resim de panayıra civar köylerden gelen kişilerin konaklama mekanları. Traktör römorkları kapatılıp içine yatak, yorgan, mutfak eşyası, elbiseler konularak yaşam mekanı haline getiriliyor. Geceleri hem lunapark kesimi, hem konser alanı, hem de kuzu çevirmecilerin mekanları dolup taşar. 
Ağbim Cuma gecesinden giderek sergisini kurdu. Ben 3 gün boyunca sabah gittim akşam döndüm. Çocukken rahmetli babam beni de götürür, ufak tefek satışlar yaptırırdı. Gece oldumu da devamlı müşterisi olan pomak bir aileye beni verir, onların evine gönderirdi.
Çevre civarlar şehirlerden devamlı gelen fotoğraf grupları çeşitli fotoğraflar çekerler. Ben de fotoğraf makinasını götürüp çekmek isterdim ama maalesef satış yaptığım için ve bu mekanlarda hırsızlık olayı çok olduğu için götürmeye çekindim. Zaten bir sabah kahvaltı yaparken bir çocuk karnını tutarak yürüyor, sancısı varmış gibi kıvranıyordu. Biraz dikkatli bakınca hırsızlık yaptığı belli idi. 
Tshirt 'ün altında bir şey vardı. Küçük yaşta bu çocukların böyle çalıştırılması ve böyle bir alışkanlık edinmeleri ne yazık ki çok acı... Kimbilir kimin canını yaktı. 

Telefon ile 3-5 foto aldım sadece...


Bu resim 105. yılından dı...


Bu seneki fotomodel birincimiz. Bizim sokak ta idi. Bütün fotoğrafçıların ilgi odağı oldu, bir de CHE tshirt'lü kardeşimiz ...
Bütün gün  
DONUM ŞEKİL, YANIMDAN ÇEKİL...
RAGA RAGA Kelimelerinden kafam şişti. Bir taraftan satış yapıyorsun müşteri ile uğraşıyorsun, bir taraftan da bunların cıvıklıkları beni bezdirdi. Müşteri ayrı bir alem. Pazarlık sünnetimizde var bunu kabul ediyorum inanın. Ama 3 tane yazlık yorgan pazarlığı yapıp 4. yorganın fiyatını da yarıya indir alayım dedi mi fıttırıyorsun. Zaten 3 tanede indirim almışsın niye 4 üzerinden pazarlık yapmadın değil mi?
Ya da müşteriye buyrun diyorsunuz, nasıl yardım ederim anne diyorsunuz, hacı anne diyorsunuz, buyur abla diyorsunuz. Elinizden gelen hürmeti dilinizle yapıyorsunuz, Dolu silikonlu hazır yastık soruyor, kendisine yastığı uzatıp 12,5 diyorsunuz, o ise kendisine pahalı geldiği için yastığı öyle bir fırlatıyor ki sanki o yastık yüzünüze çarpıyor, ne pazarlık yapıyor ne de benim için pahalı diyor...  Sonra gidip mağazadan ben tanesi 25 e aldım diyen oluyor...Ya da havluyu alacakmış gibi katlıyor, bunun hasarı var deyip 8 tl' lik havluyu 5 'e istiyor. Ver hasarına bakayım diyorsun çekip gidiyor işine gelmiyor çünkü.  
VELHASIL ÇILDIRMAK İŞTEN DEĞİL.


Bu şekerlerde karşı pazar komşumuzun çocukları... Fotorafçılara bu çocuklar değilde, asılı rengarenk çamaşırlar çekici geldi, bana gene bu ufaklıklar:))) eee herkesin bakış açısı değişir....

Pavli panayırının profesyonel fotoğrafları için google amcaya pavli panayırı yazıp görsellerde görebilirsiniz. Mesela;


Dolu dolu geçen 3 günün sonunda artık dinlenme zamanı ...

İZLEDİKLERİM 99

16 Eylül 2017

İZLEDİKLERİM 99

KANLI OYUN

Scare Campaign adlı kamera şakası programı, 5 yıldır insanları korkutmakta ve ilgiyle takip edilmektedir. Ancak internet üzerinden yayın yapan bir başka program, reytinglerini tehdit etmeye başlayınca şakaların dozunu bir adım öteye götürmeye karar verirler. Sıradaki şakalarında, bir akıl hastanesinin yeni bekçisi Rohan’ı oldukça gerçekçi yöntemlerle korkutmayı denerler. Ne var ki Rohan bu yeri çok iyi tanımaktadır ve şakaya tahammülü yoktur. Ekip için şaka olarak başlayan çekimler, son derece ciddi bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür.KEŞFEDİLMEMİŞ

Beş arkadaş uzak bir göl evine tatil yapmaya gittiklerinde, tek beklentileri iyi vakit geçirmektir. Ancak gezegenin uzaylı istilası altında olup kitlesel insan kaçırmaların başladığından haberleri yoktur.


MAYALARIN LANETİ


Amerikalı bir arkeolog olan Hekim Alan Green’ın idaresindeki bir grup mağara dalgıcı, beraber antik Maya yıkıntılarını incelemek üzere bir vazifeye çıkarlar. Fakat suların altında bulacakları şey ne yazık ki cehennemin ta kendisinden başka bir şey olmayacaktır.


OKUDUM 186 / YAHUDİ DÜKKANI

15 Eylül 2017

OKUDUM 186 / YAHUDİ DÜKKANI

Gerçek bir kelepir arıyorsan, hayatı kazanırken yaşamalısın...

İnsanın doğup büyüdüğü, alıştığı topraklardan göç etmesi ve toplum içinde azınlık olarak hayatını sürdürmesi belki de başa gelebilecek en büyük zorluklardan biridir, çünkü türlü engellerle birlikte kabul görme mücadelesini de beraberinde getirir; tıpkı daha iyi bir yaşam rüyasını gerçeğe dönüştürmek için yolan çıkan Bransonların göze alabildikleri gibi.

"Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Yeter ki onun geçici olduğunu bilesin."
"Kadınlar arkasında olmadıkları hiçbir kuralı dinlemezler."
"Eğer arkanı kollamazsan seni buğday gibi ezerler."
Mutlu olduğun yeri tanı

BU HAFTANIN ENLERİ...

13 Eylül 2017

BU HAFTANIN ENLERİ...


Parktaki kedi, çantamdaki kedi mamasının kokusunun alırsa eğer:)))
Benim bir zamanlar başladığım ve halen devam ettiğim böyle bir özelliğim var hoşuma giden dergi ve gazete yazılarından böyle defterler hazırlıyorum. Bu defter 2000 yıllarına ait arkadaşa vermiştim, yıllardır alamıyordum bulamıyorum diyordu. Nihayet bulmuş ve aldım.. En sevmediğim şey alınıp geri geri verilmeyen  eşyalardır.


Bahçemdeki şapşik hızla büyüyor.


Şu an okuduğum kitap


Ha gayret diyorum 80 adet motif kaldı, büyük ihtimal baza örtüsü  olacak..Sıcak günlere inat  soğuk içecekler var iyi ki...

Pazartesi gününe kadar yokum, 108. pavli panayırındayım, özel fotoğraf ekipleri geliyor sizleri de bekleriz.